Grendacup 2023 - Ørskog
  7 lag
  • Amdam/Vestre
  • Myrteigen
  • Rette sida av Reitevegen
  • Sentrum/Liabakkane
  • SKÅL
  • Solnørdalen
  • Strandabøen